26 Mayıs 2008 Pazartesi

İş Meleği Ağları Üyelik ve Yönetim Yapısı

İŞ MELEĞİ AĞLARI ÜYELİK ve YÖNETİM YAPISI

İMA Üyelik Yapısı-
Ortalama bir İMA’nın üye sayısı 20 civarındadır. Ancak genel dağılım 10-50 arasında yoğunlaşmaktadır. İlk zamanlarda sınırlı bir ekiple kurgulanan yapı, başarılı oldukça artan talep içinden en iyileri seçme şansına sahip olacaktır.- Eğer ortak ortaklık (syndication) yaygınsa, heterojen üyelik yapısı istenilen farklı alanlardaki uzmanlığı sağlaması açısından önemlidir. Homojen gruplar ise sadece belirli bir alanda uzmanlaşmak isteyen İMA için geçerlidir.- Yapısından bağımsız olarak üyeler arasında en önemli konulardan birisi, ekip olarak çalışabilme adına verilen eğitimlerdir. Ortak hareket edemeyen bir İMA’nın başarı şansı düşüktür.İMA

Yönetim Yapısı-
Kuruluş aşaması tamamlanınca İMA’nın ilk aşamada proje akışını sağlaması, projelerin ön değerlendirmesini yapması, ilgilenebilecek İM ile eşleştirmesi gerekmektedir. Ayrıca yeni üye almak, diğer fon kaynakları ile ilişki kurmak, konferanslar düzenlemek ve inovasyon sürecindeki diğer oyuncularla ilişkileri sürdürmek gereklidir.- Bu işler için yönetimde asgari yarı zamanlı bir yönetici olması gerekmektedir. Ancak ideali, bir tam zamanlı yönetici ile bir yarı zamanlı yardımcı olmasıdır.- Yönetim için bir başka model ise üyelerin dönüşümlü olarak yöneticilik görevini yürütmeleridir.

Hiç yorum yok: