26 Mayıs 2008 Pazartesi

İşletmenizi Rekabetçi Yapmak

İŞLETMENİZİ REKABETÇİ YAPMAK
Pazarda sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek beraberinde başarıyıda getirmektedir. İşletmeler son kullanıcıya sağladıkları değer üzerinden rekabet ederler. İşletmeler bu değeri en ucuza elde etmelidirler.Rekabet avantajı sağlamak için en önemli karar doğru stratejiyi seçebilmektir. Stratejik planlama süreci işletme için sağlam ve sürdürülebilir bir stratejinin inşa edildiği süreçtir. Maliyetlerin Düşürülmesi
Maliyetleri düşürebilme yeteneği karlılığınız üzerinde ve rekabet avantajı sağlama konusunda doğrudan etkiye sahiptir.
Maliyetler tasarımla doğrudan ilişkilidir. Tasarım mükemmelliği için harcadığınız enerji sadece maliyetleri etkilemez, bu müşteri tatmini için de önemli bir konudur. İşletmenizdeki müsrifliğin önüne geçin. Enerji etkinliğini üst seviyeye çıkartın. İşletmenizin performansını artırmak için en iyi uygulamaları kullanın. Teknoloji transferi ürün geliştirme masraflarınızı azaltabilir. İnsan kaynakları potansiyelini maksimize etmek verimliliği artırabilir. Pro-aktif bir yönetişim sistemi şirketinize yerleştirebilirseniz işletmenizin kanuni masrafları azalabilir.

Strateji Geliştirme
Pazar ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş etkin bir strateji işletmenizin ihtiyacı olan en önemli araçtır. Bu strateji:
işletmenizde çalışanlara, işletmenin nereye gittiğini ve nasıl gittiğini açık bir dille ifade edebilmelidir. hangi pazarda bulunduğunuzu açıklamalıdır (bu hangi ürünleri ürettiğiniz, hangilerini üretmediğiniz, müşterilerinizin kim olduğu kim olmadığı, rakiplerinizin kim olduğu gibi soruları cevaplamalıdır) Müşterilerinize sağladığınız katma değeri içermelidir. Rekabet avantajı elde etmek için neler yapabileceğinizi göstermelidir.

www.enterprise-ireland.com/ adresinden tercüme edilmiştir.

Hiç yorum yok: