14 Haziran 2009 Pazar

DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ


İşletmenin sektöründeki rekabet üstünlüğü, işletmenin büyüklü küçüklü tüm faaliyetlerinin başarısına bağlıdır. Bu faaliyetler, rakiplerden daha fazla değer yarattığı ölçüde işletmeye rekabet üstünlüğü sağlar. Değerin yaratılıp yaratılmadığı müşterinin satın aldığı mal ve hizmeti algılaması sonucu ortaya çıkar. Fayda/Maliyet oranı 1 veya 1’den büyük olduğunda müşteri için değer yaratılmış olur.

İşletmede değer yaratmak için yürütülen tüm faaliyetler bir maliyet unsudur. Burada beklenen, katlanılan maliyetlerin daha büyük değerler yaratmasıdır. Yani yaratılan değer, katlanılan maliyetten dazla olmalıdır. Tam tersi durum olumsuz bir sonuçtur. Bu maliyetlerle işletmelerin yarattıkları değer toplamı, diğer rakiplerinkinden fazla olmalıdır.

İşletmede değer yaratan faaliyetin belirlenmesi:

Hiç yorum yok: