14 Haziran 2009 Pazar

SWOT ANALİZİ


İngilizce; strenghts, weaknesses, opportunuties ve threads kelimelerinin baş harfleridir.

Analiz neticesinde işletmenin dış çevresi incelenerek fırsatlar ve tehditler, iç çevresi incelenerek de zayıflıklar ve üstünlükler tespit edilir. Analiz sonucunda oluşturulan matriste bütün verilere yer verilmez, yalnızca en önemlileri kullanılır.

Fırsatlar: dış çevrenin analizi neticesinde işletme için olumlu sonuçlar yaratabilecek unsurlardır. Dış çevre unsurları sürekli değişim halindedir. İşletmenin bu fırsatlardan faydalanabilmesi için yetenek ve varlıklarının rakiplerininkilerden daha üstün olması gerekir.

Üstünlükler: işletme iç çevresi analizi neticesinde ortaya çıkartılan, işletmenin rakiplerine göre daha üstün olduğu varlık ve yetenekleridir. Üstünlükler, fırsatları değerlendirmede ve tehditlere karşı direnç göstermede önemli unsurlardır.

Tehditler: dış çevre koşullarına bağlı olarak fırsatların aksine işletmenin varlığını sürdürmesine engel teşkil eden olaylardır. İşletme bu tip durumlara üstünlükleri ile cevap verir.

Zayıflıklar: işletmenin varlık ve yetenek kapasitelerinin rakiplere göre güçsüz ve düşük olduğu durumları belirtir. Doğaldır ki stratejiler zayıflıklar üzerine kurulamaz. Belirlenen zayıflıklar muhakkak giderilmelidir.


Hiç yorum yok: