14 Haziran 2009 Pazar

HOFER İŞ BİRİMLERİ PORTFÖY YÖNETİM MATRİSİ

Hofer analizi, işletmelerin içinde bulundukları yaşam evresini göz önüne alarak inceleyen bir yöntemdir. Matris, işletmelerin stratejik analizlerini, rekabet durumlarını ve ürün-Pazar yaşam evresi durumlarını dikkate alarak yapmaya çalışmaktadır.

Matrisin dikey ekseni, işletmenin ürünlerinin ve pazarının yaşam evrelerini göstermektedir. Dikey eksen ayrıca, faaliyet konusu ürün ve pazarın içinde bulunduğu evreler itibari ile gelişim, büyüme, toparlanma, olgunluk ve düşüş evreleri olarak ayrılmıştır.

Matrisin yatay ekseni ise, işletmenin sektör veya pazardaki rekabet durumunu belirtmektedir. Bu eksende işletmelerin pazarda faaliyet gösteren diğer rakiplerine göre rekabet durumu güçlü, orta ve zayıf olarak gösterilmiştir. İşletmenin rekabet durumu incelenirken göreceli Pazar payı, üretim imkanları gibi faktörler yanında rekabeti etkileyen faktörler de dikkate alınarak durum tespiti yapılabilir.

Matriste yer alan daireler, işletmenin faaliyette bulunduğu pazarın göreceli büyüklüğünü belirtmektedir. Daire içindeki üçgen kısımlar ise o pazarda işletmeye ait mutlak Pazar payını göstermektedir.

  • A işletmesi bir yıldız işletme görünümündedir. Bu nedenle üstünlüğünü ve Pazar durumunu koruyabilmesi için gerekli nakit akışı ve yatırımlarla desteklenmelidir.
  • B işletmesi de hemen hemen A işletmesi ile aynı durumdadır. Bu nedenle aynı öneriler onun için de yapılabilir. Durumu güçlü olmasına rağmen Pazar payının düşük olmasının sebepleri araştırılmalıdır.
  • C işletmesinin Pazar payı ve rekabet durumu çok düşüktür. Ancak faaliyette bulunulan Pazar büyüme aşamasında olduğundan bu işletme için kaynak ve nakit aktarımı yapılabilir. C işletmesi tam manası ile belirsiz bir işletmedir.
  • E ve F işletmeleri nakit deposu durumundadır. Pazar artık olgunluk evresindedir. İki işletmenin Pazar payı yüksek, rekabet durumları yükselme eğilimindedir. Bu işletmelerin yarattıkları nakit imkanları farklı sektörlerde değerlendirilebilir.
  • G işletmesinin pazarı düşüşe geçmiştir. Daralma daha da artabilir. İşletmenin rekabet durumu ve Pazar payı düşüktür. Bu durum, işletmenin sorunlar bölgesinde olduğunu göstermektedir. En makul çözüm tasfiye edilmesi veya elden çıkartılmasıdır.

Hofer matrisinin en önemli özelliği stratejik analizi işletmenin rekabet durumunu, ürün-Pazar yaşam evresini, faaliyette bulunduğu pazarın büyüklüğünü ve pazardaki payını dikkate alarak yapmasıdır.

3 yorum:

Nuray Güleç dedi ki...

Bunlara ayrı ayrı örnekler söyleyebilir misiniz işletme adı olarak

habib dedi ki...

A ve B icin iphone note 3
C icin iwatch icloud
E ve F icin imac
G icin itv ipad urunlerini ornekleyebiliriz

Feyza Demirci dedi ki...

hocam tandır ekmeği üretimi hangi analize girer sizce?