14 Haziran 2009 Pazar

PAZARLAMADA FARKLILAŞTIRMA STRATEJİSİ

Standart mal ve hizmetlerin müşteri beklentilerine cevap vermediği ortamlarda işletmeler müşterilerin arzu, gereksinim ve beklentilerine uygun olarak farklı çözümler bulmak zorundadır. Sektörde rekabet edebilmenin diğer bir yoludur. Herkesin yaptığından farklı uygulamalar yaparak, müşteri tercihini kendi mal ve hizmetlerine yöneltmek farklılaştırma stratejisinin esasıdır.

Farklılaştırma, genelde işletmenin mal ve hizmetlerindeki farklılaştırma olarak düşünülmektedir. Mal ve hizmette farklılaştırma daha çok pazarlama stratejileri ile alakalıdır. İş yönetim stratejileri içerisinde yer alan farklılaştırma stratejisi, işletmenin değer yaratan tüm faaliyetlerinde farklılaştırma yaparak ortalamanın üzerinde bir getiri sağlamaya yönelik bir stratejidir.

İşletme, farklılaştırma stratejisi ile rakiplerden farklı bir şekilde müşteri beklentilerini yerine getirerek ve bunun karşılığında müşterinin ödemeyi kabul ettiği daha yüksek bir fiyatı uygulayarak sektör ortalaması üzerinde bir getiri elde etmeye çalışır. Dolayısı ile bu stratejide temel hareket noktası kapsamlı olarak araştırılmalıdır. Müşteri beklentileri ürün, kalite, hizmet, teknoloji, davranış gibi hususlarda gerçekleşebilir. Bu özelliği ile farklılaştırma sadece ürün farklılaştırması anlamına gelmemektedir.

Maliyet liderliği stratejilerinde olduğu gibi burada da değer zinciri analizi bir teknik olarak kullanılmaktadır. Zira farklılaştırma işletmenin tüm faaliyetlerine uygulanabilir. Birbirine bağlı tüm faaliyetlerde gerçekleştirilecek farklılaştırmalar toplam değeri artıracak, müşteriler de beklentilerinin karşılanması nedeni ile daha yüksek bir fiyat ödemeye hazır olacaklardır.

Dikkat edilmesi gereken bir konu; farklılaştırmanın ne derecede olacağıdır. Müşterinin nereye kadar ne kadar fark ödeyeceğini bilmek gerekir. Dolayısı ile ilk hedef kitlenin doğru tespiti önemlidir.

Farklılaştırma stratejisi hem talep edilecek fiyatı yükseltirken hem de marka bağlılığı yaratmada etkili olabilmektedir.

Farklılaştırma stratejisi ile işletme; olası rakiplerin, ikame malların, tedarikçilerin, müşterinin pazarlık gücünün ve mevcut rakiplerinin yarattıkları tehditleri bertaraf edebilir.

Farklılaştırma stratejisinin sakıncaları ise; müşterilerin farklılığı algılayamaması, rakiplerin farklılıkları taklit edebilmesi, farklılığın zamanla müşteri için önemini yitirmesi ve maliyetlerin artması olarak ifade edilebilir.

Hiç yorum yok: