24 Mayıs 2012 Perşembe

BİRLEŞİK GEZEGENLER FEDERASYONU


Kuruluş : 2161
Başkentler: Paris, Fransa (idari, yargı)/ San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri (yasama,ordu)
Resmi diller
*İngilizce
*Fransızca
*Muhtelif insan ırkı dilleri
*120 civarında insan dışı ırk dili
*Para birimi: Federation credit
Bayrak:


Kısaca Federasyon olarak bilinen Birleşik Gezegenler Federasyonu, Uzay Yolu TV ve sinema serilerinde geçen gezegenler arası hayali bir cumhuriyet tasviridir.  Seride Federasyon yıldızlararası federal bir yapıyı temsil etmektedir. 150’den fazla üye gezegen ve 8.000 civarında koloniyi kapsamaktadır. Post-kapitalist liberal ve anayasal bir cumhuriyettir.Aynı zamanda ütopik bir topluluk olarak da tanımlanmaktadır. Federasyon evrensel olarak özgürlük, eşitlik, adalet, barış ve işbirliği fikirlerini benimsemiş bir yapıdır. Kurumun kendi bilimsel ve askeri gücü bulunmaktadır. Bu güç Yıldız Filosu olarak anılmaktadır. Bu görevleri dışında filo sınır güvenliği, diplomatik elçilik gibi bir takım görevleri de üstlenmektedir.

Federasyon Konseyi’nin yasama birimi ABD’de Presidio San Francisco’da bulunmaktadır. Başkan ise Fransa’da Paris Palais de la Concorde’de bulunmaktadır. Aynı zamanda Federasyon’un en önemli kurumlarından olan yargı birimi de Paris’te bulunmaktadır. Yıldız Filosu ise ABD Fort Baker’da bulunmaktadır.


Federasyon’un galakside bulunan Klingon İmparatorluğu, Romulan Yıldız İmparatorluğu, Cardassian Birliği,Borglar ve Dominionlar ile askeri husumeti bulunmaktadır.

Konsept
Federasyon ilk olarak 1967 yılında çekilen “A Taste of Armageddon” bölümünde karşımıza çıkmaktadır. Uzay Yolu serisinin yaratıcısı Gene Roddenberry, Federasyon’u Birleşmiş Milletlerin daha ideal ve optimistik bir hali olarak tasvir ettiğini söylemiştir. Bazı bölümlerde ise “Soğuk Savaş” esintileri görülmüş ve Klingonların Sovyetler Birliği, Federasyonun ise ABD gibi tasvir edildiği düşünülmüştür.

 Tasvir
Uzay Yolu: Atılgan serisinde Dünya Başbakanı Nathan Samuels Gezegenler Koalisyonu’nu temsilen Vulcanları, Andorianları, Tellariteleri ve diğer ırkları bu koalisyona katılmak üzere davet etmiştir. Bununla birlikte Koalisyon’un yapısı dünya içindeki diğer ırklara nefret besleyen kitleyi provoke etti. Irkçıların toplandığı örgüt olan Terra Prime lideri John Frederick Paxton dünyada ırkçılığı kışkırttı ve bu durumdan ötürü pek çok dünya dışı ırk koalisyon fikrinden soğudu. Buna rağmen Kaptan Jonathan Archer’ın birleşik gezegenler fikri hakkındaki konuşması diğer ırkları ikna etti ve 6 yıl sonra 2161 yılında Birleşik Gezegenler Federasyonu kuruldu.

Federasyon anayasası olarak kabul edilen Birleşik Gezegenler Federasyonu Anlaşması 9 Ekim 2161 tarihinde imzalandı. Temel olarak bu anlaşmada Birleşmiş Milletler Sözleşmesinden ve benzeri diğer anlaşmalardan etkilenilmiştir. En önemli prensip ise “Temel Yönerge” olarak bilinen Yıldız Filosu ile ilgili düzenlemedir. Bu düzenleme ile gelişmemiş ırklara karşı her türlü silahlı müdahale yasaklanmıştır. Diğer taraftan bu kurala federasyon pratikte işine geldiği gibi uymuştur. Diğer düzenlemelerle ilgili olarak incelendiğinde ise anayasa temel olarak batılı anayasa prensiplerini benimsemiş görünmektedir.

Federasyon’un kendi istihbarat servisi de bulunmaktadır. Section 31 adı verilen örgüt CIA’ye oldukça benzemektedir. Romulan İmparatorluğu’nda ise bu görevi üstlenen Tal Shiar örgütü bulunmaktadır.

Federasyona katılmak isteyen gezegenlerin tekliflerini oldukça titiz bir şekilde incelemektedir. Kasta dayalı toplumsal yapılanma yasaktır. Sistematik işkence, genetiği ile oynanmış askerler, uzun tutukluluk süresi gibi konular herhangi bir aday için kabul edilebilir değildir ve yasaktır.

21. Yüzyıl

Dünyada III. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından bilim adamı Zefram Cochrane dünyanın ilk warp hızına çıkabilen aracı olan Phoenix’i icat etti. İlk uçuşunu da 5 Nisan 2063’te gerçekleştirdi. Bu uçuş solar sistemin hemen dışında bilimsel araştırma yapan bir Vulcan gemisinin dikkatini çekti.O ana kadar Vulcan’lar dünyanın dikkate değer bir yer olmadığı görüşündeydiler. Bunun üzerine Vulcanlar Zefram Cochrane ve Montana/Bozeman ahalisi ile ilk teması sağladılar. Bu temas dünyanın ilk defa yıldızlararası bir toplumla karşılaşması ve Birleşik Gezegenler Federasyonu’nun kurulmasına giden ilk adımdı.

22 ve 23. Yüzyıllar

2119 yılına gelindiğinde Zefram Cochrane dünyada Warp 5 Kompleksini kurdu. Amacı gelmiş geçmiş en hızlı insan yapımı uzay aracını icat etmekti. Bu projenin sonunda Atılgan NX-01 aracı inşa edildi. Bu, dünyanın ilk derin uzay araştırma aracıydı. 2150 yılına gelindiğinde Dünya Hükümeti olan Birleşik Dünya kuruldu. Bu hükümet yeryüzündeki tüm devletleri kapsamaktaydı.

Birleşik Gezegenler Federasyonu’nun kurulmasına her ne kadar bireysel olarak kimse emek vermediysede araştırma gemisi Enterprise NX-01 baş katalizördü. Kaptan Jonathan Archer kumandasında Vulcan, Andorian ve Tellarite toplulukları ile iletişim sağlayan gemi Alfa Oktant’ında bir işbirliği sinerjisi yarattı. Bunun sonucunda Gezegenler Koalisyonu kuruldu ve temel amacı yabancı ırklara karşı olumsuz bir tutum takınan Terra Prime örgütüne karşı durmaktı. Federasyon ise 2150’lerin sonunda yaşanan Dünya-Romulan Savaşı’nın ardından 2161 yılında diğer gezegenlerin de yıldızlararası terörü durdurmak için bir araya gelmeleri ile kuruldu. Kaptan Archer da Birleşik Gezegenler Federasyonu Anlaşması’nı imzalayanlar arasındaydı. Anlaşma günü yaptığı tarihi konuşma 200 yıl sonra bile hala araştırmalara konu olmaktadır. Kaptan Archer bilahare Andoria elçiliği ve 2184-2192 yılları arasında da Federasyon Başkanlığı yapmıştır.

2223 yılında Federasyon ile Klingon İmparatorluğu arasındaki ipler gerildi. 2267 yılında taraflar arasında Organian Barış Anlaşması imzalandı ve bu görünüşte temel ayrılıkları çözdü. Fakat bu anlaşmanın ardından iki yıldızlararası güç arasında soğuk savaş başladı.  2293 yılına gelindiğinde Klingon gezegeninin uydusu olan Praxis’in imha edilmesi üzerine Klingonlar barış yeniden barış istediler ve bu barış göreceli olarak 7 yüzyıl kadar sürdü. 

24. Yüzyılın Başları

2311 yılına gelindiğinde Tomed vakası yaşandı ve Federasyona bağlı binlerce siville beraber filo personeli de Romulanlar tarafından öldürüldü. Konu Algeron Anlaşması ile tarafsız bölgelerin yeniden tanımlanması sonucunda çözüldü.

2344 yılına gelindiğinde Romulanlar Narendra III’te bulunan Klingon karakoluna bir baskın düzenlediler. Beklenmedik şekilde Kaptan Rachel Garret komutasındaki Atılgan-C’nin bölgede olması ve Klingon savunma güçlerine desteğe gelmesi şaşırtıcı olmuştur. Bu gemi bu savaşta tamamen imha edilmiştir. Bu olayla birlikte Klingonlar ve Federasyon arasında işbirliğinin de temelleri atılmıştır.
2340 ve 2350 yılları arasındaki araştırma ve genişleme sonucunda Federasyon Talarian,Sheilak ve Cardassianlar ile sürtüşmeler yaşadı.

Cardassian Savaşı

Federasyonun Cardassian ırkı ile karşılaşması beraberinde sorunlar da getirdi. Bunlardan ilki 2370 yılında Setlik III’te Federasyona bağlı sivillerin katledilmeleriydi. 2370 yılında bir ateşkes imzalandı ve askerden arındırılmış bölge oluşturuldu. Bu sebeple Cardassian ve Federasyon kolonileri kendilerini birbirlerinin arazilerinde buldular. Bu kolonilerin taşınması için bir anlaşmaya varıldı. Fakat bazı Federasyon kolonileri buna karşı çıktı ve Cardassianlara karşı Maquis adında bir asi hareketi oluşturdular.

24. Yüzyılın Ortaları

2365 yılında Federasyon Borg İttifakı ile ilk resmi temaslara başladı. Bu ittifak Kurt 359 Savaşında Federasyon için ciddi bir tehdit oluşturmuştu. Yine bu dönemin önemli olaylarından biri de Klingon İç Savaşı’dır.

2363’ten 2371’e kadar geçen süreçte Atılgan-D Federasyon’un bayrak gemisi olarak hizmet vermiştir.

2371-2378 yılları arası; Kaşif NCC-74656 gemisi Delta Oktantı’nda kaybolmuştur.

2373-2375 yılları arası; Federasyon Dominion Savaşı’na katılmıştır. Bu savaşta Federasyon, Dominion, Breen ve Cardassianlara karşı Romulan ve Klingonlarla olan sorunları bir kenara bırakmış ve müttefik olmuştur.Savaş esnasında bazı Cardassianlar taraf değiştirmişlerdir. Sonuçta çok sayıda kayıp veren iki taraftan Federasyon/Klingon/Romulan ittifakı galip gelmiştir.

2379 yılında Shinzon adındaki Reman Preatörü Romulan İmparatorluğu’nun kontrolünü eline aldı. Kendisine karşı yapılan darbe Atılgan-E ve Romulan Filosu’nun birlikte hareketi ile bertaraf edildi. Bu olay Romulanlar ve Federasyon arasındaki ilişkileri güçlendirdi fakat Shinzon’un öldürülmesini engelleyemedi.

Ekonomi

Federasyon genel olarak ekonomik bir ütopya şeklinde tasvir edilmiştir. Bireyler maddi beklentiden çok daha iyi hayat için çalışmaktadırlar. Muhtemelen latinium ve Federation Credit para birimi yıldızlararası ticarette değişim aracı olarak kullanılmaktadır ve geçerli değişim birimleridir.
Diğer taraftan muhtemelen 23. Yüzyılda federasyon artık para kullanmamaktadır. Bunu Kirk ve Picard’ın arasında geçen konuşmadan tahmin ediyoruz.
Federation Credit para birimini anlamak adına Spock’un bir Yıldız Filosu subayı yetiştirmek için 122.000 Federation Credit harcandığını hesaplamasını baz alabiliriz.


Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Federation_of_Planets adresinden http://tantalosmaket.blogspot.com' da yayınlanmak üzere tercüme edilmiştir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Hiç yorum yok: